» نرم افزار فارسی عادی کننده پوشه - مخصوص فایل‌های مخفی شده توسط ویروس‌ها ( شنبه بیست و دوم آذر 1393 )
» دریافت یک بازی جذاب برای آموزش و افزایش سرعت تایپ ( شنبه بیست و دوم آذر 1393 )
» تعداد الکترون در لایه های مختلف اتم ( دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 )
» پلاسما : حالت چهارم ماده ( دوشنبه نوزدهم آبان 1393 )
» مسابقات آزمایشگاهی-جشنواره نوجوان خوارزمی ( دوشنبه دوازدهم آبان 1393 )
» شیوه نامه و فرم داوری درس پژوهی ( دوشنبه دوازدهم آبان 1393 )
» بودجه بندی و بارم بندی علوم هفتم و هشتم ( دوشنبه دوازدهم آبان 1393 )
» دانلود راهنمای معلم کتاب علوم هشتم ( دوشنبه دوازدهم آبان 1393 )
» دانلود راهنمای معلم کتاب علوم هشتم ( جمعه دوم آبان 1393 )
» انواع محلول ( جمعه دوم آبان 1393 )
» کتاب ورق زن علوم هشتم ( جمعه دوم آبان 1393 )
» شرح مختصری در مورد کار خرمنکوب ( سه شنبه پانزدهم مهر 1393 )

تفاوت سلول های گیاهی و جانوری

دسته بندی :


1-سلول هاي گياهي اغلب چند وجهي هستند ولي سلول هاي جانوري كروي هستند
2-سلول هاي گياهي داراي ديواره سلولي از جنس سلولز هستند ولي سلول هاي جانوري فاقد ديواره سلولي هستند 
3-سلول هاي گياهي داراي اندامك واكوئل مركزي  ودرشت هستند ولي سلول هاي جانوري اندامك واكوئل مركزي ندارند.
4-سلول هاي گياهي داراي اندامك هاي پلاست (کلروپلاست= سبزینه= اندامک تولید غذا) هستند ولي سلول هاي جانوري اندامك پلاست را ندارند.
5-سلول هاي گياهي عالي سانتريول ندارند ولي هنگام تقسيم سلولي رشته هاي دوك تشكيل ميدهند ولي سلول هاي جانوري سانتريول دارند
۶-در سلول هاي جانوري  ليزوزوم ها دارند که در سلول هاي گياهي یافت
 نمي شود.