» پیش نویس تعدادی از فصل های علوم نهم ( سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» رصد ستارگان در ماه های مختلف سال ( شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ )
» گروه عملیاتی گلبول های سفید ( شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ )
» آهنربا و مغناطیس ( شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ )
» واحدهای اندازه گیری ( شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ )
» الگوهای تدریس فعال ( شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ )
» دانلود راهنمای معلم فصل های مختلف علوم هشتم ( شنبه ششم دی ۱۳۹۳ )
» نرم افزار فارسی عادی کننده پوشه - مخصوص فایل‌های مخفی شده توسط ویروس‌ها ( شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ )
» دریافت یک بازی جذاب برای آموزش و افزایش سرعت تایپ ( شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ )
» تعداد الکترون در لایه های مختلف اتم ( دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ )
» پلاسما : حالت چهارم ماده ( دوشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۳ )
» مسابقات آزمایشگاهی-جشنواره نوجوان خوارزمی ( دوشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۳ )

تفاوت سلول های گیاهی و جانوری

دسته بندی :


1-سلول هاي گياهي اغلب چند وجهي هستند ولي سلول هاي جانوري كروي هستند
2-سلول هاي گياهي داراي ديواره سلولي از جنس سلولز هستند ولي سلول هاي جانوري فاقد ديواره سلولي هستند 
3-سلول هاي گياهي داراي اندامك واكوئل مركزي  ودرشت هستند ولي سلول هاي جانوري اندامك واكوئل مركزي ندارند.
4-سلول هاي گياهي داراي اندامك هاي پلاست (کلروپلاست= سبزینه= اندامک تولید غذا) هستند ولي سلول هاي جانوري اندامك پلاست را ندارند.
5-سلول هاي گياهي عالي سانتريول ندارند ولي هنگام تقسيم سلولي رشته هاي دوك تشكيل ميدهند ولي سلول هاي جانوري سانتريول دارند
۶-در سلول هاي جانوري  ليزوزوم ها دارند که در سلول هاي گياهي یافت
 نمي شود.