» دانلود راهنمای معلم کتاب علوم هشتم ( جمعه دوم آبان 1393 )
» انواع محلول ( جمعه دوم آبان 1393 )
» کتاب ورق زن علوم هشتم ( جمعه دوم آبان 1393 )
» شرح مختصری در مورد کار خرمنکوب ( سه شنبه پانزدهم مهر 1393 )
» ( سه شنبه هشتم مهر 1393 )
» منابع کتاب علوم هشتم ( سه شنبه هشتم مهر 1393 )
» دانلود کتابهای علوم تجربی هفتم و هشتم جدیدالتالیف، سال تحصیلی 94-93 ( سه شنبه هشتم مهر 1393 )
» کارگردان این دنیا خداست ( شنبه بیست و یکم تیر 1393 )
» تست هوش ( شنبه بیستم اردیبهشت 1393 )
» قرآن آنلاین ( شنبه بیستم اردیبهشت 1393 )
» سایت داستان های کوتاه و خواندنی با قابلیت جستجو و دسته بندی موضوعی ( شنبه بیستم اردیبهشت 1393 )
» اطلاع از مشخصات گوشی موبایل به صورت آنلاین ( شنبه بیستم اردیبهشت 1393 )

تفاوت سلول های گیاهی و جانوری

دسته بندی :


1-سلول هاي گياهي اغلب چند وجهي هستند ولي سلول هاي جانوري كروي هستند
2-سلول هاي گياهي داراي ديواره سلولي از جنس سلولز هستند ولي سلول هاي جانوري فاقد ديواره سلولي هستند 
3-سلول هاي گياهي داراي اندامك واكوئل مركزي  ودرشت هستند ولي سلول هاي جانوري اندامك واكوئل مركزي ندارند.
4-سلول هاي گياهي داراي اندامك هاي پلاست (کلروپلاست= سبزینه= اندامک تولید غذا) هستند ولي سلول هاي جانوري اندامك پلاست را ندارند.
5-سلول هاي گياهي عالي سانتريول ندارند ولي هنگام تقسيم سلولي رشته هاي دوك تشكيل ميدهند ولي سلول هاي جانوري سانتريول دارند
۶-در سلول هاي جانوري  ليزوزوم ها دارند که در سلول هاي گياهي یافت
 نمي شود.