» پیش نویس تعدادی از فصل های علوم نهم ( سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ )
» رصد ستارگان در ماه های مختلف سال ( شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ )
» گروه عملیاتی گلبول های سفید ( شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ )
» آهنربا و مغناطیس ( شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ )
» واحدهای اندازه گیری ( شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ )
» الگوهای تدریس فعال ( شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ )
» دانلود راهنمای معلم فصل های مختلف علوم هشتم ( شنبه ششم دی ۱۳۹۳ )
» نرم افزار فارسی عادی کننده پوشه - مخصوص فایل‌های مخفی شده توسط ویروس‌ها ( شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ )
» دریافت یک بازی جذاب برای آموزش و افزایش سرعت تایپ ( شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ )
» تعداد الکترون در لایه های مختلف اتم ( دوشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۳ )
» پلاسما : حالت چهارم ماده ( دوشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۳ )
» مسابقات آزمایشگاهی-جشنواره نوجوان خوارزمی ( دوشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۳ )

چرا قطب جنوب سردتر از قطب شمال است ؟

دسته بندی :


هر دو قطب زمین سردند زیرا نسبت به مناطق استوایی و عرض های جغرافیایی میانی تشعشعات خورشیدی کمتری در یافت می کنند . در هیچ یک از دو قطب خورشید هرگز بیش از 23/5 درجه از افق بالاتر نمی آید وهر دو شش ماه از سال را در تاریکی پیوسته  بسر می برند . به علاوه بیشتر نور خورشید که در مناطق قطبی می تابد توسط سطح سفید آنها منعکس می شود .

عاملی که باعث شد ه قطب جنوب خیلی سردتر از قطب شمال باشد آن است که قطب جنوب بر روی یک لایه ی ضخیم یخ قرار گرفته که آن نیز بر روی یک قاره واقع شده است . سطح قطب جنوب بیش از 9000 پا - بیش از 1/5 مایل از سطح دریا بالاتر است . در واقع قاره قطب جنوب مرتفع ترین قاره ی روی زمین است .درحالیکه قطب شمال در وسط اقیانوس منجمد شمالی جایی قرار دارد که سطح یخ شناور فقط حدود یک پا بالاتر از دریای اطراف می باشد همچنین اقیانوس منجمد شمالی یک منبع کار آمد انرژی است که در زمستان هوای اطرافش را گرم می کند و در تابستان از آن انرژی می گیرد.

WWW.Sciam.com

منبع:  www.Sciam.comبرگرفته از خبر نامه گروه آموزش و پرورش استان اصفهان