X
تبلیغات
علم طبيعت زندگی - چرا قطب جنوب سردتر از قطب شمال است ؟
» اطلاعیه ( جمعه بیست و دوم فروردین 1393 )
» یک زوج خوشبخت ( چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 )
» تشخیص بیماران روانی و سالم در تیمارستان ( چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 )
» گوسفند بخت برگشته ( چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 )
» بادام روکش شکلاتی ( چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 )
» ( چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 )
» ( چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 )
» ما و نوروز ۱۳۹۳ ( شنبه هفدهم اسفند 1392 )
» برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی کیفیت بخشی ( سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 )
» اطلاعیه ( شنبه سوم اسفند 1392 )
» ما ماهی قرمز نخواهیم خرید ( جمعه دوم اسفند 1392 )
» کارگاه های برگزار شده ( چهارشنبه سی ام بهمن 1392 )

چرا قطب جنوب سردتر از قطب شمال است ؟

دسته بندی :


هر دو قطب زمین سردند زیرا نسبت به مناطق استوایی و عرض های جغرافیایی میانی تشعشعات خورشیدی کمتری در یافت می کنند . در هیچ یک از دو قطب خورشید هرگز بیش از 23/5 درجه از افق بالاتر نمی آید وهر دو شش ماه از سال را در تاریکی پیوسته  بسر می برند . به علاوه بیشتر نور خورشید که در مناطق قطبی می تابد توسط سطح سفید آنها منعکس می شود .

عاملی که باعث شد ه قطب جنوب خیلی سردتر از قطب شمال باشد آن است که قطب جنوب بر روی یک لایه ی ضخیم یخ قرار گرفته که آن نیز بر روی یک قاره واقع شده است . سطح قطب جنوب بیش از 9000 پا - بیش از 1/5 مایل از سطح دریا بالاتر است . در واقع قاره قطب جنوب مرتفع ترین قاره ی روی زمین است .درحالیکه قطب شمال در وسط اقیانوس منجمد شمالی جایی قرار دارد که سطح یخ شناور فقط حدود یک پا بالاتر از دریای اطراف می باشد همچنین اقیانوس منجمد شمالی یک منبع کار آمد انرژی است که در زمستان هوای اطرافش را گرم می کند و در تابستان از آن انرژی می گیرد.

WWW.Sciam.com

منبع:  www.Sciam.comبرگرفته از خبر نامه گروه آموزش و پرورش استان اصفهان